مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
عادت شجاعانه برای روبه رو شدن و پذیرش پاسخ منفی - 5 عادت شجاعانه برای روبه‌رو شدن و پذیرش پاسخ منفی

۵ عادت شجاعانه برای روبه‌رو شدن و پذیرش پاسخ منفی

آیا گاهی از شدت ترس احساس می‌کنید فلج شده‌اید؟ خوب است. بسیاری از کارآفرینان، مالکان […]
دانلود رایگان کتاب
برای دانلود آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کتاب را برای شما ارسال کنیم.
اطلاعات شما هیچوقت با نفر سومی اشتراک گزاری نمیشوند
دانلود رایگان سی صفحه اول کتاب
برای دانلود آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کتاب را برای شما ارسال کنیم.
اطلاعات شما هیچوقت با نفر سومی اشتراک گزاری نمیشوند