مرداد ۱, ۱۳۹۵
سخنرانی خوب - نحوه سخنرانی

نحوه سخنرانی

نحوه سخنرانی- استیو جابز میگه اهمیت هر چیزی را نحوه ارایه آن  مشخص می کند پس […]
دانلود رایگان کتاب
برای دانلود آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کتاب را برای شما ارسال کنیم.
اطلاعات شما هیچوقت با نفر سومی اشتراک گزاری نمیشوند
دانلود رایگان سی صفحه اول کتاب
برای دانلود آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کتاب را برای شما ارسال کنیم.
اطلاعات شما هیچوقت با نفر سومی اشتراک گزاری نمیشوند