شهریور ۱۸, ۱۳۹۵
سخنران - پوشش سخنران - ظاهر و پوشش مناسب یک سخنران چیست ؟

پوشش سخنران – ظاهر و پوشش مناسب یک سخنران چیست ؟

 پوشش سخنران – قاعده کلی درپوشش سخنران این است که همیشه سخنران باید مشابه یا […]
دانلود رایگان کتاب
برای دانلود آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کتاب را برای شما ارسال کنیم.
اطلاعات شما هیچوقت با نفر سومی اشتراک گزاری نمیشوند
دانلود رایگان سی صفحه اول کتاب
برای دانلود آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کتاب را برای شما ارسال کنیم.
اطلاعات شما هیچوقت با نفر سومی اشتراک گزاری نمیشوند